Dokumenty dotyczące naboru

  1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  2. Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do SP – nabór 2020-2021
  3. Instrukcja potwierdzenia woli
  4. Wniosek o przyjęcie do klasy I SP – 2020 – 2021 – kandydaci z oddziałów przedszkolnych
  5. Wzór oświadczenia – krewni
  6. Wzór oświadczenia – rodzeństwo
  7. Wzór oświadczenia – rodzice kandydata
  8. Wzór oświadczenia – uczęszczanie do MP
  9. Wniosek o przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
  10. Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej
Skip to content