Rzecznik praw ucznia

RZECZNIK PRAW UCZNIA

ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA
INFORMACJA DLA UCZNIÓW
Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole jest pani Dorota Lorczak
nauczycielka przyrody. Możecie się z nią spotkać w sali 101 B.
 
Rzecznik informuje uczniów:
W ubiegłym roku szkolnym nie wpłynęła do mnie żadna skarga, z czego cieszę się ogromnie, ponieważ o znacz a to, że uczniowie naszej szkoły czują się bezpieczni, szanowani oraz przestrzegają regulaminu i obowiązków. Wierzę, że tak będzie i w tym roku szkolnym. Poniżej przedstawiam informacje, które mam nadzieję, będą dla Was ważne i przydatne.
 
Telefon zaufania Zielona Góra : 68 988
Telefon zaufania dla osób doznających Przemocy Domowej – 68 3280863 Lub 0 801120002
Telefon Zaufania Policyjny : 68 3252500, 68 3252444
Młodzieżowy Telefon Zaufania : 68 988
 
Pamiętaj, że:
Każdy uczeń Naszej szkoły powinien znać i przestrzegać prawa i obowiązki zawarte w Statucie Szkoły. Z pełnym brzmieniem Statutu lub WSO (czyli
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania) możesz zapoznać się w bibliotece szkoły.
 
Pamiętaj!
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem. Pamiętaj, że dla mnie jesteś najważniejszy i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój  problem.
 
Musisz wiedzieć, że:
Do moich zadań należy m. in. kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia, gromadzenia dokumentacji o przypadkach  łamania jego praw, uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły. Stoję na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o prawach dziecka. Rzecznik nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub  ustanowienie nowych praw.
 
Skoro stoję na straży praw ucznia możecie zwracać się z każdą sprawą związaną z naruszeniem prawa ucznia, dziecka. Chcę zaznaczyć, że ja nie wyręczam żadnych instytucji w ich działalności, jedynie uwrażliwiam by funkcjonowały w sposób przyjazny uczniowi. Zapraszam do współpracy ze mną. Kiedy tylko jestem w szkole znajdę dla Was czas!!!
Skip to content