Informacje

Uczniowie i rodzice klas IV-VIII !

W listopadzie i grudniu 2022 roku na terenie szkoły odbędzie się pierwszy etap wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Terminy konkursów szkolnych:

Ustala się terminy konkursów szkolnych:

Ustala się terminy konkursów szkolnych:

Konkurs Przedmiotowy z Historii 28 XI 2022r godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Geografii 25 XI 2022r godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego 30 XI 2022r godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki 2 XII 2022r. godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Fizyki 6 XII 2022r. godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Chemii 7 XII 2022r. godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego 29 XI 2022r. godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Biologii 12 XII 2022r. godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego 1 XII 2022r. godz. 8.00

 

Podstawowe informacje:

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII SP 18.

2. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego konkursu organizowanego w szkole.

3. Do 4 listopada 2022 r uczniowie zgłaszają nauczycielom uczącym danego przedmiotu chęć udziału w konkursie.

4. 18 listopada 2022 roku na stronie szkoły zostaną zamieszczone listy uczestników poszczególnych konkursów.

5.Testy i zadania konkursowe do etapu szkolnego przygotowują i sprawdzają szkolne komisje konkursowe powołane Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z 4 października 2022 r.

6. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu.

7. Do zawodów rejonowych awansują uczniowie, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 80% punktów możliwych do zdobycia.

8.Wyniki uczniów zostaną podane na stronie internetowej szkoły najpóźniej 3 dnia po przeprowadzeniu konkursu, natomiast lista osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego ogłoszona zostanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim .

9. Prace konkursowe udostępnia się do wglądu uczestnikom lub ich rodzicom (prawnym opiekunom), na ich indywidualny pisemny wniosek, skierowany do dyrektora szkoły– trzeciego dnia od ogłoszenia wyników (licząc dni robocze), w godzinach od 800 do 1400.

Udostępnienie pracy odbywa się w szkole w obecności dyrektora szkoły (albo upoważnionych przez niego osób) i trwa do 20 minut.

Wgląd do pracy konkursowej nie obejmuje możliwości fotografowania lub kopiowania pracy.

10. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursów, uprawnień laureatów oraz przykładowe testy z lat poprzednich znajdą Państwo na stronie : http://ko-gorzow.edu.pl/category/rodzice-i-uczniowie/konkursy-olimpiady-i-turnieje/konkursy-przedmiotowe/

Zapraszamy zainteresowanych uczniów o zgłaszanie się do nauczycieli przedmiotów.

 

 

Skip to content