Informacje

Uczniowie  i rodzice klas IV-VIII !

W grudniu  2023  roku   na terenie szkoły   odbędzie  się pierwszy etap wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

 

 Terminy konkursów szkolnych: 

Konkurs Przedmiotowy z Historii                               6 XII 2023r.    godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Geografii                            5 XII 2023r.    godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego         14 XII 2023r.  godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki                        4 XII 2023r.     godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Fizyki                                 12 XII 2023r.   godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Chemii                               11 XII 2023r.   godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Biologii                              8 XII 2023r.     godz. 8.00

Konkurs  Przedmiotowy z Języka Polskiego              7 XII 2023r.     godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z języka Angielskiego         13 XII 2023r.     godz. 8.00

Podstawowe informacje:

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII SP 18.

2. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego konkursu organizowanego w szkole. 

3. Do  13 listopada 2023 r  uczniowie zgłaszają  nauczycielom uczącym danego przedmiotu  chęć udziału           w konkursie.

4.  20 listopada 2023 roku na stronie szkoły zostaną zamieszczone listy uczestników poszczególnych konkursów.

5.Testy i zadania konkursowe do etapu szkolnego przygotowują  i sprawdzają szkolne komisje konkursowe powołane Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z  2 października 2023 r.

6. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu
w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu. 

7. Do zawodów rejonowych awansują uczniowie, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 80% punktów możliwych do zdobycia.

8.Wyniki uczniów zostaną podane na stronie internetowej szkoły najpóźniej 2 dnia  po przeprowadzeniu konkursu, natomiast  lista osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego ogłoszona zostanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim  do  19 grudnia 2023r.

9. Prace konkursowe udostępnia się do wglądu uczestnikom lub ich rodzicom (prawnym opiekunom), na ich indywidualny pisemny wniosek, skierowany do dyrektora szkoły– trzeciego dnia od ogłoszenia wyników (licząc dni robocze), w godzinach od 800 do 1400. 

 Udostępnienie pracy odbywa się w szkole w  obecności  dyrektora  szkoły (albo upoważnionych przez niego osób) i trwa do 20 minut.

 Wgląd do pracy konkursowej nie obejmuje możliwości fotografowania lub kopiowania pracy.

10. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursów, uprawnień laureatów oraz przykładowe testy z lat poprzednich znajdą Państwo na stronie : http://ko-gorzow.edu.pl/category/rodzice-i-uczniowie/konkursy-olimpiady-i-turnieje/konkursy-przedmiotowe/

Zapraszamy zainteresowanych uczniów o zgłaszanie się do nauczycieli przedmiotów.

Skip to content