Dokumenty


Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostanie uruchomiona 8 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie PM w sprawie terminów rekrutacji do przedszkoli.pdf

Harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_24_25.pdf

Uchwała w sprawie kryteriów naboru.pdf

Uchwała nr LXXXV.1245.2024 z dnia 26 marca 2024 r. _ plan sieci publ. szkół podst. _ granice obwodów. pdf

Informator dla Rodziców

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o szczepieniach ochronnych

Oświadczenie o wielodzietności

RODO

Skip to content