Priorytet i plan działań

PRIORYTET I PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Priorytet

Poprawa relacji między członkami wchodzącymi w skład społeczności szkolnej – praca nad właściwymi relacjami, klimatem i atmosferą w szkole.

Plan działań

ZADANIASPOSÓB REALIZACJI
1. Szkolenia społeczności szkolnej.Warsztaty mediacyjne dla wybranych klas
Szkolenia dla pracowników szkoły „Mediacja – klucz do rozwiązywania konfliktów”
Pedagogizacja rodziców: „Dziecko i Rodzic – słuchamy siebie nawzajem i rozmawiamy ze sobą”, „Zdrowe granice – budujemy przestrzeń do dialogu”
2. Organizacja akcji propagujących podstawowe wartości w życiu człowieka.„Dzień Życzliwości”

„Dzień Anioła”

”Dzień Dobrych Uczynków”

„Kącik Życzliwości”

„Moje mocne strony”

Bajki terapeutyczne

3. Poszerzenie wiedzy z doradztwa zawodowego. Budowanie szacunku do ludzi wykonujących różne zawody.Spotkania z ludźmi wykonującymi różne zawody

„Wartość pracy” – warsztaty

„Z życia nauczyciela w dniu jego święta” – przedstawienie

„Dzień Woźnego”

„Dzień Kucharek”

„Dzień Pielęgniarek”

„Dzień Sekretarki”

4. Propagowanie zachowań prozdrowotnych, przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym – alternatywa dla telefonu komórkowego i internetu.Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Dni Zdrowia

„Cybernauci” – warsztaty dla społeczności szkolnej

„Bądź kumplem, nie dokuczaj” – lekcje wychowawcze

„Czyścimy język ojczysty” – happening

„Zanieczyszczenie hałasem” – debata

„Przerwa ciszy”

„Przerwa na czytanie”

Aktywny udział uczniów w kołach zainteresowań – sposób na nudę, rozwój pasji, nauka współpracy

5.Integracja społeczności szkolnej.

 

Wycieczki, uroczystości, wyjścia klasowe

Koncert kolęd dla pracowników szkoły

Spotkania ze sztuką – wystawy prac plastycznych

„Piknik Rodzinny”

Integracja grona pedagogicznego – spotkania w zespołach przedmiotowych (dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń)

Skip to content