Misja szkoły

„Chcemy wyposażyć naszego ucznia w wiedzę i umiejętności przydatne w życiu, umiejętność sprawnego komunikowania się i bez trudu korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, umiejętność współżycia z innymi zgodnie z zasadami demokracji i ogólnymi zasadami etycznymi, umiejętność dokonywania pozytywnych wyborów i poczucia własnej wartości”

Skip to content