Wolontariat

Wolontariat to przede wszystkim naturalny
odruch serca, który przynagla każdego człowieka
do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu
.
Jan Paweł II

 

Szkolny Klub Wolontariatu

 

Szkolny Klub Wolontariatu powstał w naszej szkole w roku 2006. Wolontariuszami są wszyscy uczniowie klas I – VIII, nauczyciele i wychowawcy klas. Opiekunem Klubu jest pani od przyrody Dorota Lorczak, a aktywnymi członkami klubu – uczniowie klas 7-8  Pomysłodawcami działań wolontarystycznych są uczniowie.  Od  lat uczniowie organizują i przeprowadzają okolicznościowe zbiórki zabawek i żywności przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi, liczne akcje pomocowe na korzyść potrzebujących dzieci, akcje na rzecz pokrzywdzonych i bezdomnych zwierząt. W każdym roku wolontariusze  prowadzą imprezy okolicznościowe dla uczniów w szkole. Wolontariusze  biorą czynny udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i akcjach ,,Pocztówki za złotówki”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Zbieramy nakrętki” , Sprzątamy groby”………:  zakładamy Pole Nadziei. Podczas Dni Otwartych Szkoły prezentują swoje osiągnięcia i zachęcają innych do działań. Zawsze są gotowi do pomocy i otwarci na potrzeby innych.

W każdym roku wolontariusze są laureatami miejskiego konkursu „Ósemeczka” , zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Klub nie mógłby funkcjonować, gdyby nie szkolna młodzież oraz rodzice, którzy w chwilach potrzeby chętnie okazują serce, dobrą wolę i serdeczność. Za co ogromnie dziękujemy.

Zapraszamy do wspólnych działań!

 

Plan pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Wrzesień 1.      Spotkanie informacyjne dla osób pragnących zostać wolontariuszami.

2.      Przyjęcie nowych członków.

3.      Zapoznanie z planem pracy Szkolnego Wolontariatu.

4.      Akcja  pomocowa na korzyść pensjonariuszy zielonogórskiego Hospicjum im. Lady Rayder

5.      Udział w inauguracji miejskiej „Pól Nadziei” posadzenie symbolicznych żonkili i zakup cebulek kwiatowych

       Październik 1.      Przygotowanie kartek z życzeniami i przekazanie ich nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2.      Pamiętamy o seniorach w akcji „Kosmetyki dla hospicjum”

3.      Porządkowanie opuszczonych i zaniedbanych grobów. Pomagamy ludziom starszym w porządkowaniu grobów

4.      Zbiórka pluszaków i gier dla dzieci w świetlicy szkolnej

5.      Przeprowadzenie akcji sadzenia cebulek żonkili na szkolnym „Polu nadziei”.

Listopad 1.      Przygotowanie akcji „Dziewczynka z zapałkami”

2.      Przeprowadzenie akcji pomocowej w Auchan

3.      Ogłoszenie konkursu na krzyżówkę o Prawach Dziecka

4.      Wszyscy chcemy żyć w świecie pokoju – „O prawach dziecka”

Grudzień 1.      Obchody Międzynarodowego Dnia  Wolontariusza

2. Akcja świąteczna „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” – zbiórka zabawek, słodyczy, żywności.  Pamiętamy o potrzebujących wsparcia rodzinach uczniów naszej szkoły

3. Sprzedaż kartek świątecznych na korzyść wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze

4.      Wigilia Polska – dzielenie się chlebem

5.      Dzień Anioła w szkole

6.      Jasełka dla pensjonariuszy hospicjum „U Józefa” w Zielonej Górze

     

Styczeń 1.      Gramy w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

2.      Akcja pomocowa dla zwierząt w Schronisku w Zielonej Górze

3.      Akcja pomocowa „Dla Marysi” zbieramy nakrętki na rehabilitację dziewczynki

Luty 1.      Walentynki – roznoszenie kartek okolicznościowych.

2.      Przygotowania do konkursu miejskiego „Ośmiu Wspaniałych”

Marzec 1.      Pomagając innym, pomagasz również sobie”.

2.      Zorganizowanie „Woreczka szczęścia” z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Dzień na Tak

3.      Pomoc starszym osobom w porządkach przedświątecznych.

Kwiecień 1.      Przeprowadzenie akcji szkolnej z okazji Dnia Ziemi – w obronie Ziemi

2.      Rozstrzygniecie konkursu miejskiego wolontariatu – Ósemeczka

Maj 1.      Zorganizowanie akcji – Dbamy o zieleń w szkole. Porządkowanie ogrodu Pola Nadziei

2.      Udział w miejskim „Dniu Godności” solidarności z niepełnosprawnymi

Czerwiec 1.      Dzień Dziecka. Spotkanie wolontariuszy

2.      Podsumowanie całorocznej pracy.

 

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza przez cały rok szkolny wspomagają również program społeczny „Szkoła bez przemocy”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content