Klasy 1

Bezpieczeństwo

 • Wydzielone skrzydło budynku dla uczniów klas I-III zabezpieczone kodem cyfrowym.
 • Monitoring.
 • Opieka pielęgniarska i stomatologiczna.
 • Nauka bez dzwonków.
 • Dziecko pod opieką nauczyciela od wejścia do szkoły do odbioru przez rodziców.
 • Praca w klasach 1-3 odbywa się w systemie jednozmianowym.
 • Zajęcia pozalekcyjne i świetlicowe.
 • Bezpieczne i aktywne przerwy międzylekcyjne.
 • Ergonomiczne, dostosowane meble do wzrostu uczniów.
 • Szafki dla uczniów.
 • Obiady dla uczniów klas I-III pod czujnym okiem nauczyciela wychowawcy.
 • Realizacja programów profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa, między innymi nauka poruszania się po drodze w Miasteczku Ruchu Drogowego.

Wyprawka

>> zobacz <<

Ocenianie kształtujące

 • Podstawowym celem naszej szkoły jest wspieranie ucznia w jego rozwoju, zgodnie z jego możliwościami.
 • Stosujemy elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO, dzięki którym:
  • informujemy ucznia o poziomie jego osiągnięć oraz o postępach w danym zakresie,
  • udzielamy uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
  • udzielamy wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
  • motywujemy do postępów w nauce i zachowaniu.

Dokumenty

Zarządzenie nr 92.2024 PM w sprawie określenia terminów postęp. rekrutacyjnego i uzupełniającego…. rok szkolny 2024_2025 – .pdf

Harmonogram rekrutacji do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024_2025 .pdf

Uchwała nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych …..pdf

Uchwała nr LXXXV.1245.2024 z dnia 26 marca 2024

Dla kandydatów

Informator dla rodziców_SP 2024 – nabór do klas I

Instrukcja przesyłania dokumentów sp

Szkoła podstawowa – wniosek 2024

Szkoła podstawowa – zgłoszenie 2024

Wykaz przedszkoli nabór do SP 2024

Wzór oświadczenia – krewni 2024

Wzór oświadczenia – rodzeństwo 2024

Wzór oświadczenia – rodzice kandydata 2024

Wzór oświadczenia – uczęszczanie do przedszkola 2024


Dla uczniów


Skip to content