Aktualności

Ceny podręczników 2021/2022

„Przypominamy Państwu, że uczeń jest zobowiązany oddać podręcznik wypożyczony na rok szkolny 2021/2022. Wychowawcy ocenią ich stan technicznych, a w przypadku zagubienia lub zniszczenia, zgodnie z umową użyczenia należy wnieść opłatę na podane konto zgodnie z załączonym cennikiem”

PKO BP SA I Oddział

w Zielonej Górze 34 1020 5402 0000 0702 0248 7155 . W treści przelewu należy wpisać: ”Zwrot za podręcznik do…….(przedmiot i klasa) oraz nazwisko i imię ucznia”.

Skip to content