W dniach 28 marca (czwartek), 29 marca (piątek) i 2 kwietnia (wtorek) nie ma zajęć lekcyjnych.

Dla uczniów z klas 0-3, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu zaplanowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

w świetlicy szkolnej w godz. 6.40-16.00.

Miejscem rozpoczęcia dyżuru jest świetlica dla kl.1-3 w budynku D II piętro.

Skip to content