W dniach:  2-3 listopada  2017 r. (czwartek, piątek) nie ma zajęć lekcyjnych. Dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu, zaplanowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w świetlicy szkolnej w godzinach 6:40 – 15:40.

Miejscem rozpoczęcia dyżuru jest świetlica w budynku D – II piętro.

Skip to content