W dniach:  29-30 marca 2018 r. (czwartek, piątek) oraz 3 kwietnia 2018 r. (wtorek) nie ma zajęć lekcyjnych.
Dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu, zaplanowane są zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 6:40 – 15:00.

Miejscem rozpoczęcia dyżuru jest świetlica w budynku D – II piętro.

Skip to content