UWAGA!

W dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) nie ma zajęć lekcyjnych. Dla uczniów klas 1-3, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki
w domu, zaplanowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 6:40-16:40.

Miejscem rozpoczęcia dyżuru jest świetlica z budynku D – II piętro.

 
Skip to content