Aktualności

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW – ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU!

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ODBĘDZIE SIĘ
W PIĄTEK – 8 LIPCA 2022 r. WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

KLASA – GODZINA
VIII A  – 8:30
VIII B  – 8:45
VIII C –  9:00
VIII E  – 9:15
VIII F  – 9:30
VIII G  – 9:45
VIII H  – 10:00
VIII I  – 10:15
VIII J  – 10:30

UWAGA!

  • ZAŚWIADCZENIE MOŻE ODEBRAĆ UCZEŃ LUB JEGO RODZIC, LUB INNA
    OSOBA POSIADAJĄCA UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU,
  •  NALEŻY MIEĆ WŁASNY DŁUGOPIS DO POŚWIADCZENIA ODBIORU
    ZAŚWIADCZENIA,
  •  WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM ABSOLWENT OTRZYMUJE DWIE JEGO KOPIE
    POŚWIADCZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.
Skip to content