Aktualności

Komunikat dyrektora szkoły z dnia 29.08.2022.

Szanowni Państwo!

Warunkiem korzystania z obiadów jest złożenie w terminie do 05.09.2022
,,Deklaracji korzystania z obiadów”.

Deklarację należy złożyć w pokoju 108a lub wysłać na adres:
stolowka.sp18@gmail.com

Termin wpłaty za obiady w miesiącu wrzesień 2022 do 05.09.2022 r.
Proszę o terminowe wpłaty!!!

Kwota:
Oddział przedszkolny 176, 00zł (22 dni x 8 zł).
Klasy I – VIII kwota 108,00zł (18 dni x 6zł).

Przelew na rachunek bankowy: 34 1020 5402 0000 0702 0248 7155

Jednostkowe odpisy za obiady należy zgłosić w dniu poprzedzającym do godziny 15:00 w formie sms na numer 797772049.
W przypadku braku wpłaty, nie ma możliwości dokonania odpisu.


Z poważaniem.
Andrzej Brychcy dyrektor szkoły.

Skip to content