Szanowni Rodzice!

Informuję, że nasza szkoła przystąpi do strajku pracowników oświaty od dnia 8 kwietnia 2019 r.
W związku z brakiem możliwości zapewnienia właściwej opieki Państwa dzieciom, zwracam się z prośbą o nieposyłanie ich do szkoły.
Odwołuję spotkania z rodzicami zaplanowane wcześniej na dzień 8 i 9.04.2019.
Odpisy za obiady będą uwzględnione w następnym okresie rozliczeniowym. Nie jest wymagane składanie wniosków o zwrot za obiady.

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane przez dziennik elektroniczny.
Dyrektor szkoły
Andrzej Brychcy

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 174).

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach:
§ 13. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

Skip to content