Uczniowie  i rodzice klas IV-VII !

W dniach 31 I – 2 II 2018 r o godzinie 8.00  na terenie szkoły   odbędzie  się pierwszy etap wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

 Terminy konkursów szkolnych:

Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego    –  31 I 2018 r – godz. 8.00

Konkurs  Przedmiotowy z Języka Polskiego           – 30 I  2018 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego       – 1 II 2018r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki                     – 2 II 2018 r – godz. 8.00

Podstawowe informacje:

1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VII SP 18.

2. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego konkursu organizowanego w szkole.

3.Do 24 listopada 2017r uczniowie zgłaszają  nauczycielom uczącym danego przedmiotu  chęć udziału w konkursie.

4. 1 grudnia 2017 roku na stronie szkoły zostaną zamieszczone listy uczestników poszczególnych konkursów.

5.Testy i zadania konkursowe do etapu szkolnego przygotowują  i sprawdzają szkolne komisje konkursowe powołane Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z  3 października 2017 r.

6. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu
w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu.

7. Do zawodów rejonowych awansują uczniowie, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.

8.Wyniki uczniów zostaną podane na stronie internetowej szkoły najpóźniej 3 dnia  po przeprowadzeniu konkursu, natomiast  lista osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego ogłoszona zostanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

9. Prace konkursowe udostępnia się do wglądu uczestnikom lub ich rodzicom (prawnym opiekunom), na ich indywidualny pisemny wniosek, skierowany do dyrektora szkoły– trzeciego dnia od ogłoszenia wyników (licząc dni robocze), w godzinach od 800 do 1400.

 Udostępnienie pracy odbywa się w szkole w  obecności  dyrektora  szkoły (albo upoważnionych przez niego osób) i trwa do 20 minut.

 Wgląd do pracy konkursowej nie obejmuje możliwości fotografowania lub kopiowania pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursów, uprawnień laureatów oraz przykładowe testy z lat poprzednich znajdą Państwo na stronie :

www.ko-gorzow.edu.pl/konkursy-przedmiotowe/2947-2014-09-29-13-45-07

Zapraszamy zainteresowanych uczniów o zgłaszanie się do nauczycieli przedmiotów.

Skip to content