Szanowni Państwo!

Informuję, iż warunkiem korzystania z obiadów w jest złożenie ,,Deklaracji korzystania z obiadów” oraz dokonanie wpłaty.

Deklarację można pobrać ze strony szkoły (Zakładka: Dla Rodziców/Stołówka szkolna/Deklaracja).

Deklarację należy wydrukować, podpisać i złożyć terminie do 08.09.2023 w pokoju 108A.

W dniu 4.09.2023 deklarację można pobrać, wypełnić i złożyć w szkole przy zapisach do świetlicy klas I-III lub w pokoju 108A dla pozostałych klas.

Termin wpłaty za obiady w miesiącu wrzesień: do 08.09.2022 r.

Kwota:

Klasy I – VIII kwota 105,00zł (15 dni x 7zł). Obiady od 11.09.2023.

Oddział przedszkolny 180,00zł (od 4.09.2023, 20 dni x 9 zł).

Przelew na rachunek bankowy: 34 1020 5402 0000 0702 0248 7155

Prosimy o terminowe wpłaty!

 

Odpisy za obiady należy zgłaszać w dniu poprzedzającym do godziny 15:30.

Zgłoszenie odpisu należy dokonać w formie sms na numer 797-772-049 podając dzień, imię i nazwisko, klasa.

Nie ma możliwości dokonania odpisu bez dokonania wpłaty za obiady.

 

Z poważaniem.

Andrzej Brychcy dyrektor szkoły.

Skip to content