Aktualności

Stypendium szkolne i dofinansowanie posiłku.

Informacje o  stypendium szkolnym i dofinansowaniu do posiłku

w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018-2019

Stypendium przyznawane jest dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty: 514 zł.

Do wniosku należy załączyć odpowiednie zaświadczenia o dochodach członków gospodarstwa domowego za cały miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, to znaczy za okres od 1 do 31 sierpnia 2018 r.

Wniosek o stypendium dostępny będzie w gabinecie pedagoga szkolnego od  3 września 2018 r.,  można   go   także pobrać ze strony Urzędu Miasta   http://bip.zielonagora.pl/procedury/3/wydzial/30/

Wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniami należy złożyć  u pedagoga szkolnego w terminie do 15 września 2018 r.

 

2. Dofinansowanie posiłku

         Uczniowie, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie posiłku – obiadu  w stołówce szkolnej. W celu uzyskania tej formy pomocy rodzice (prawni opiekunowie) proszeni są o zgłaszanie się z podaniem o przyznanie dofinansowania do pedagoga, wychowawcy lub kierownika świetlicy od 3 września, a także przez cały rok szkolny w przypadku pojawienia się trudnej sytuacji materialnej.

 

..: Wniosek :..

Skip to content