Aktualności

WYDAWANIE ŚWIADECTW UCZNIOM NIEOBECNYM NA ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

1. ŚWIADECTWO MOŻE ODEBRAĆ UCZEŃ, JEGO RODZIC LUB INNA OSOBA PEŁNOLETNIA POSIADAJĄCA UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU.

2. ŚWIADECTWA BĘDĄ WYDAWANE W SEKRETARIACIE SZKOŁY W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

  •   24 – 28 CZERWCA 2024 W GODZINACH 9:00 – 12:00,

  •   26 – 30 SIERPNIA 2024 W GODZINACH 9:00 – 12:00.

Skip to content