Oddział przedszkolny

Oferta zerówki | Rozkład dnia | Wyprawka | Harmonogram przerw obiadowych | Dokumenty


Oferta zerówki

W naszej szkole każde dziecko znajdzie swoje miejsce
Teren wokół szkoły doskonale nadaje się na spacery po najbliższej okolicy.
Tworzymy wszystkim dzieciom przyjazne i bezpieczne warunki harmonijnego rozwoju.
Każde dziecko jest wyjątkowe i osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości.
Współpracujemy z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.
Umożliwiamy wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowujemy do podjęcia nauki w szkole.
Stwarzamy dzieciom warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych tj.: dobro, prawda, przyjaźń.


Zapewniamy naszym wychowankom

 • opiekę od godziny 6.40 do 16.40
 • poczucie bezpieczeństwa, nauki i zabawy w życzliwej, przyjaznej, atmosferze;
 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej poszukującą innowacyjnych rozwiązań;
 • opiekę psychologiczną i logopedyczną;
 • zabawy ruchowe w sali gimnastycznej ( dwa razy w tygodniu);
 • pobyt na świeżym powietrzu ( codzienne spacery, zabawy ruchowe na boisku szkolnym oraz placu zabaw);
 • realizację podstawy programowej 8.00- 13.00 w tym zajęcia z religii (na wniosek rodziców) oraz j. angielski;
 • zajęcia i zabawy wspierające wszechstronny rozwój dzieci;
 • czynny udział w wielu ciekawych programach i projektach edukacyjnych;
 • zajęcia wyrównawczo – dydaktyczne ,logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne;
 • wycieczki edukacyjno – krajoznawcze, kulturalne;
 • na terenie przedszkola wspólne działania z uczniami szkoły min. uroczystości, festyny itp.;
 • zajęcia dodatkowe (zabawy logopedyczne, warsztaty plastyczne, rytmiczno
  taneczne);


RODZICOM OFERUJEMY:

 • współudział w życiu szkoły;
 • zajęcia otwarte z udziałem rodziców;
 • współpracę z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną;
 • współpracę z logopedą, pedagogiem;
 • bezpłatne prelekcje dla rodziców nt. wspierania procesu adaptacji dzieci do przedszkola, stymulowania rozwoju mowy, przygotowania intelektualno – społeczno emocjonalnego dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego, pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie szkoły;
 • drugie śniadanie i smaczne obiady w stołówce szkolnej.Ramowy rozkład dnia

6.40- 8.20 schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawa w grupie;
– zabawy swobodne w kącikach, służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci;
– działania i zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci;
– zabawy integrujące grupę;
– praca indywidualna;
– ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe;
– przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w łazience i sali;
8.30 śniadanie
9.00 – 11.00 zajęcia kierowane wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
poprzez zajęcia z całą grupą, w małych zespołach i działania indywidualne, zabawy ruchowe w sali,
na placu zabaw i boisku szkolnym, spacery oraz wycieczki;
– zajęcia niekierowane: zabawy swobodne w sali służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci,
zabawy swobodne na placu przedszkolnym;
– obserwacja i diagnoza;
10.30 – 12.00 zajęcia kierowane i niekierowane: zabawy dydaktyczne i badawcze, zajęcia indywidualne, zabawy swobodne;
– obserwacja, diagnoza;
– zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe;
– przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe w szatni, w sali i w łazience;
12.00 – 12.30 obiad
13.00 relaksacja
– słuchanie bajek (w tym terapeutycznych) i utworów literatury dziecięcej;
14.00-16.40 rozchodzenie się dzieci;
– zajęcia dodatkowe dla dzieci rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;
– zajęcia i zabawy dla dzieci wyrównujące braki i korygujące trudności;
– zabawy swobodne według zainteresowań dzieci w wybranych kącikach lub na placu przedszkolnym;
– zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach, imprezach okolicznościowych i artystycznych;
– oferty po podstawie programowej np. działania z wykorzystaniem elementów metod:
Pedagogiki Zabawy, Dobrego Startu, Odimiennej Metody Nauki Czytania dr Ireny Majchrzak i inne.

 
Wyprawka

– przybory: piórnik, gumka do mazania, 1 ołówek, temperówka z pojemniczkiem, flamastry, kredki woskowe (Bambino), kredki ołówkowe
– farby plakatowe, pędzle (cienki i gruby)
– papier kolorowy zwykły i samoprzylepny, klej w sztyfcie i tubie (Magik), nożyczki z zaokrąglonymi końcami
– blok techniczny biały – A3 i A4
– blok techniczny kolorowy – A3 i A4
– blok rysunkowy biały – A3 i A4
– blok rysunkowy kolorowy – A3 i A4
– plastelina
– ryza papieru do ksero
– papier ksero kolorowy (zestaw 4 kolorów lub więcej)
– chusteczki higieniczne – pudełko
– ręczniki papierowe -2 szt.
– obuwie zmienne
– worek ze strojem sportowym (spodenki, biała koszulka, obuwie)
Wszystkie rzeczy przynosimy w reklamówce podpisane w widocznym miejscu.
Strój galowy (na uroczystości szkolne):
– dziewczynki: biała bluzka i czarna lub granatowa spódniczka
– chłopcy: biała koszula i czarne lub granatowe spodnie

HARMONOGRAM PRZERW OBIADOWYCH

11.30 – 11.50: KLASY CZWARTE I PIĄTE

12.35 – 12.55: KLASY SZÓSTE I SIÓDME

13.40 – 13.40: KLASY SIÓDME I ÓSME

UCZNIOWIE KTÓRZY KOŃCZĄ WCZEŚNIEJ LEKCJE, MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZJEDZENIA OBIADU W CZASIE LEKCJI, JEŻELI BĘDĄ WOLNE MIEJSCA PRZY STOLIKACH.
Dokumenty


Skip to content