Oddział przedszkolny

Oferta zerówki

W naszej szkole każde dziecko znajdzie swoje miejsce
Teren wokół szkoły doskonale nadaje się na spacery po najbliższej okolicy.
Tworzymy wszystkim dzieciom przyjazne i bezpieczne warunki harmonijnego rozwoju.
Każde dziecko jest wyjątkowe i osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości.
Współpracujemy z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.
Umożliwiamy wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowujemy do podjęcia nauki w szkole.
Stwarzamy dzieciom warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych tj.: dobro, prawda, przyjaźń.


Zapewniamy naszym wychowankom

 • opiekę od godziny 6.40 do 16.40
 • poczucie bezpieczeństwa, nauki i zabawy w życzliwej, przyjaznej, atmosferze;
 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej poszukującą innowacyjnych rozwiązań;
 • opiekę psychologiczną i logopedyczną;
 • zabawy ruchowe w sali gimnastycznej ( dwa razy w tygodniu);
 • pobyt na świeżym powietrzu ( codzienne spacery, zabawy ruchowe na boisku szkolnym oraz placu zabaw);
 • realizację podstawy programowej 8.00- 13.00 w tym zajęcia z religii (na wniosek rodziców) oraz j. angielski;
 • zajęcia i zabawy wspierające wszechstronny rozwój dzieci;
 • czynny udział w wielu ciekawych programach i projektach edukacyjnych;
 • zajęcia wyrównawczo – dydaktyczne ,logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne;
 • wycieczki edukacyjno – krajoznawcze, kulturalne;
 • na terenie przedszkola wspólne działania z uczniami szkoły min. uroczystości, festyny itp.;
 • zajęcia dodatkowe (zabawy logopedyczne, warsztaty plastyczne, rytmiczno
  taneczne);


RODZICOM OFERUJEMY:

 • współudział w życiu szkoły;
 • zajęcia otwarte z udziałem rodziców;
 • współpracę z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną;
 • współpracę z logopedą, pedagogiem;
 • bezpłatne prelekcje dla rodziców nt. wspierania procesu adaptacji dzieci do przedszkola, stymulowania rozwoju mowy, przygotowania intelektualno – społeczno emocjonalnego dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego, pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie szkoły;
 • drugie śniadanie i smaczne obiady w stołówce szkolnej.

Ramowy rozkład dnia

6.40- 8.00SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • zabawy swobodne w kącikach
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci
 • zabawy integrujące grupę
 • zabawy ruchowe

8.00-13.00ZAJĘCIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

8.00-8.30

 • przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w łazience i sali

8.30-9.00

 • śniadanie

9.00-12.00

 • zajęcia kierowane: zajęcia z całą grupą, w małych zespołach i działania indywidualne, zabawy ruchowe w sali, na placu zabaw i boisku szkolnym, spacery oraz wycieczki
 • zajęcia niekierowane: zabawy swobodne w sali służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, zabawy swobodne na placu przedszkolnym
 • przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe w szatni, w sali i w łazience

12.00-12.30

 • obiad

12.30-13.00

 • relaksacja
 • słuchanie bajek (w tym terapeutycznych) i utworów literatury dziecięcej

13.00-16.40 ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ dla dzieci pracujących rodziców

Wyprawka

– przybory: piórnik, gumka do mazania, 1 ołówek, temperówka z pojemniczkiem, flamastry, kredki woskowe (Bambino), kredki ołówkowe
– farby plakatowe, pędzle (cienki i gruby)
– papier kolorowy zwykły i samoprzylepny, klej w sztyfcie i tubie (Magik), nożyczki z zaokrąglonymi końcami
– blok techniczny biały – A3 i A4
– blok techniczny kolorowy – A3 i A4
– blok rysunkowy biały – A3 i A4
– blok rysunkowy kolorowy – A3 i A4
– plastelina
– ryza papieru do ksero
– papier ksero kolorowy (zestaw 4 kolorów lub więcej)
– chusteczki higieniczne – pudełko
– ręczniki papierowe -2 szt.
– obuwie zmienne
– worek ze strojem sportowym (spodenki, biała koszulka, obuwie)
Wszystkie rzeczy przynosimy w reklamówce podpisane w widocznym miejscu.
Strój galowy (na uroczystości szkolne):
– dziewczynki: biała bluzka i czarna lub granatowa spódniczka
– chłopcy: biała koszula i czarne lub granatowe spodnie

HARMONOGRAM PRZERW OBIADOWYCH

11.30 – 11.50: KLASY CZWARTE I PIĄTE

12.35 – 12.55: KLASY SZÓSTE I SIÓDME

13.40 – 13.40: KLASY SIÓDME I ÓSME

UCZNIOWIE KTÓRZY KOŃCZĄ WCZEŚNIEJ LEKCJE, MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZJEDZENIA OBIADU W CZASIE LEKCJI, JEŻELI BĘDĄ WOLNE MIEJSCA PRZY STOLIKACH.


Dokumenty

Zarządzenie PM w sprawie terminów rekrutacji do przedszkoli.pdf

Harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_24_25.pdf

Uchwała w sprawie kryteriów naboru.pdf

Uchwała nr LXXXV.1245.2024 z dnia 26 marca 2024 r. _ plan sieci publ. szkół podst. _ granice obwodów. pdf

Informator dla Rodziców

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o szczepieniach ochronnych

Oświadczenie o wielodzietności

RODO

Skip to content