Program konferencji

NAUCZYCIEL.  CZAS.  PRZESTRZEŃ.  SZKOŁA.

(Podnoszenie efektywności procesu edukacji)

 

28 listopada 2019 roku

(Hotel „Aura”, godz. 9.30 -17.30)

 

Program konferencji: 

9.30 – rejestracja uczestników konferencji

9.55 – otwarcie konferencji

Dyrektor Instytutu Pedagogiki: dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 mgr Andrzej Brychcy

 

10.00-11.30 wystąpienia zaproszonych gości (po 45 minut)

prof. dr hab. Beata Przyborowska, UMK w Toruniu, Integralnie o innowacjach w edukacji

prof. dr hab. Stanisław Dylak, UAM w Poznaniu, Kształcenie dla wyobraźni. CO i JAK realizować w kształceniu przedmiotowym?

 

11.30-12.00 przerwa kawowa

 

12.30-14.00 obrady plenarne I (wystąpienia po 15 minut)

Przewodniczą: dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ

                        dr hab. Mirosław Kisiel, Uniwersytet Śląski

dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ, Przemiany ICT a wyjaśnianie mechanizmów budowania wiedzy (przegląd teorii i dobrych praktyk)

dr hab. Mirosław Kisiel, Uniwersytet Śląski, Multibooki w pracy nauczyciela edukacji muzycznej pierwszego etapu kształcenia

dr Krzysztof Wawrzyniak, UAM w Poznaniu, Żyć jak uczymy, uczyć jak żyjemy – o wiarygodności zawodu nauczyciela

dr hab. Rafał Majzner, prof. ATH, Doskonalenie nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej w zakresie edukacji muzycznej

dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ, O co proszą i czego oczekują od systemu proinkluzyjnej edukacji uczniowie z niepełnosprawnościami

dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba prof. PWSZ im. Stefana Batorego w Skierniewicach, Czas wolny a przejawy zachowań ryzykownych młodzieży – w kierunku poszukiwania „właściwych” oddziaływań prewencyjnych

 

14.00-15.00 obiad

 

15.00-17.00 obrady plenarne II (wystąpienia po15 minut)

 

Przewodniczą: dr hab. Małgorzata Kabat, prof. UAM

                        dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ

dr hab. Małgorzata Kabat, prof. UAM w Poznaniu, Asertywność nauczyciela a jego efektywna działalność

dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ, Profilaktyka dysfonii zawodowych u nauczycieli

dr hab. Ewa Kochanowska, prof. ATH, Pytania nauczyciela a rozwijanie kompetencji metapoznawczych dziecka.

dr hab. Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ, Role nauczyciela we współczesnej szkole. Edukator, mistrz czy menager?

dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ, mgr Kuligowska Emilia, doktorantka UZ, Różne obszary muzycznej edukacji – z doświadczeń polskich i zagranicznych

dr Krzysztof Zajdel, UZ, Jakościowe wyzwania sprawowania funkcji dyrektora w szkole

dr Katarzyna Smoter, UJ w Krakowie, Kto chce nauczyć Johna matematyki, musi znać matematykę, znać Johna… i samego siebie. Kompetencje relacyjne i emocjonalne w pracy nauczyciela

dr Bogumiła Walak, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Problemy nauczycieli kształcenia zintegrowanego przedstawiane na łamach czasopism pedagogicznych

dr Jolanta Gebreselassie, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Zawód logopedy – oczekiwania środowiska szkolnego. Doniesienie z badań

mgr Ewa Szymanowska, Szkoła Podstawowa nr 2, Zakodowana edukacja, czyli o kodowaniu w edukacji wczesnoszkolnej

mgr Julia Nieścioruk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Kreatywne formy i metody kształcenia na lekcjach języka angielskiego w szkole. Wybrane przykłady

dr Renata Malicka, (PWSZ Wałcz), Przeciwdziałanie zachowaniom destrukcyjnym uczniów w szkole

17.00-17.30 dyskusja i zakończenie konferencji

Skip to content