Aktualności

7 kwietnia – ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Z tej okazji uczniowie z klasy 3 A z wychowawczynią zaprosili dzieci

z klas I – III do konkursu:

OWOCOWY ZAWRÓT GŁOWY”

Uczniowie rozwiązywali zagadki, a nagrodą za prawidłowe rozwiązanie były owoce.

Można też było rozwiązać krzyżówki dotyczące zdrowia. Z prawidłowo rozwiązanych krzyżówek wylosowano po kilka z każdej klasy uczestniczącej w konkursie i nagrodzono przyborami szkolnymi i owocami.

Organizator

Anna Lenica

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

Skip to content