Zapraszamy uczniów klas od II do VIII do wzięcia udziału w konkursie. Tegoroczna edycja matematycznego Kangura odbędzie się 18 marca. Formuła konkursu stacjonarna lub internetowa zależna będzie od sytuacji epidemicznej w kraju.

Koszt uczestnictwa w konkursie wynosi 10 zł.

Wpłaty należy dokonać między 18 a 26 stycznia 2021 roku na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze:

Bank Pekao S.A O/Zielona Góra

80124068431111000049822221

W tytule wpłaty należy KONIECZNIE wpisać:

Kangur, imię i nazwisko ucznia oraz aktualną klasę.

Wpłaty nieposiadające powyższego opisu lub dokonane po terminie nie będą traktowane jako wpłaty na konkurs Kangur.

Regulamin konkursu oraz przykładowe zadania dostępne są na stronie:

www.kangur-mat.pl

Skip to content