KANGUR MATEMATYCZNY 2021

 

            W dniu 22 kwietnia odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur. Jest on skierowany do tych uczniów, którzy wnieśli opłatę uczestnictwa zgodnie z wyznaczonym terminem   – informację można zweryfikować u wychowawcy klasy.

            Konkurs odbędzie się w formule stacjonarnej, w reżimie sanitarnym. Czas trwania konkursu to 75 minut.

Uczniowie przychodzą do szkoły na 10 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia konkursu. Wchodzą do szkoły wskazanym wejściem i udają się bezpośrednio do sal. Przy każdym wejściu do szkoły oraz na drzwiach sal będą wywieszone  listy uczniów.

HARMONOGRAM

KLASY

NUMER SALI

NAUCZYCIEL NADZORUJĄCY

GODZINA ROZPOCZĘCIA

WEJŚCIE

KLASY 2

101C

p. PAULINA DROŻDŻ

8:00

BUDYNEK C

105C

p. KAMILA SZRAJBER

 

KLASY 3-4

301A

p. DOROTA GOŁĄB

8:00

WEJŚCIE GŁÓWNE

302A

p. ANNA ŻUREK

306A

p. MAŁGORZATA RUNIEC

 

KLASY 5-6

201B

p. MAŁGORZATA DZIELIŃSKA

8:30

WEJŚCIE GŁÓWNE

203B

p. MARCIN PAWELEC

205B

p. MARTYNA DALECKA

 

KLASY 7

101B

p. KRZYSZTOF PYRKA

9:00

WEJŚCIE
OD STRONY BOISKA

102B

p. JAROSŁAW SERBA

 

KLASY 8

STOŁÓWKA SZKOLNA

p. JACEK JATCZAK

9:00

WEJŚCIE GŁÓWNE

UWAGA!

Dla uczniów przebywających na kwarantannie przewidziano udział w konkursie w wersji online, jednakże  organizator konkursu nie przewiduje nagród dla uczestników tej wersji konkursu. Informację o konieczności uczestnictwa w konkursie w wersji online należy pilnie przekazać do szkolnego koordynatora konkursu p. J. Stankiewicza za pomocą dziennika Vulcan.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

  1. Rodzice uczniów klas 2-3 są zobowiązani do zapewnienia opieki nad dzieckiem w drodze do szkoły i ze szkoły.
  2. Rodzic (opiekun) nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
  3. Na konkurs może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których odbywa się konkurs,  po zajęciu miejsc przez uczniów.
  5. Uczniowie przed wejście do szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

 

                                Strona organizatora konkursu: kangur-mat.pl

        

W załącznikach:

 

 

 

 

Skip to content