II ETAP REKRUTACJI

DOTYCZY UCZNIÓW MIESZKAJĄCYCH POZA OBWODEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18

  • 20.04.2018 r., godz. 13.00 – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  • od 20.04.2018 r. do 25.04.2018 r. do godz. 13.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 18 w postaci pisemnego oświadczenia :

..: oświadczenie :..

  • 27.04.2018 r. godz. 12.00 – opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami w klasach pierwszych, dyrektor szkoły przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

Skip to content