W dniach 16-18 czerwca odbywają się egzaminy ósmoklasisty. W tych dniach      klasy I-VII nie mają zajęć dydaktycznych.

Skip to content