KANGUR 2022
Zapraszamy uczniów klas od II do VIII do wzięcia udziału w konkursie. Tegoroczna edycja matematycznego Kangura odbędzie się 17 marca 2022 roku o godzinie 8:00.
Koszt uczestnictwa w konkursie wynosi 12 zł.
Wpłaty należy dokonać do dnia 5 stycznia 2022 roku u wychowawcy ( klasy II i III) lub u nauczyciela matematyki (klasy IV – VIII)
Regulamin konkursu oraz przykładowe zadania dostępne są na stronie:
www.kangur-mat.pl

Skip to content