Aktualności

Kangur matematyczny

KANGUR MATEMATYCZNY 2024
Zapraszamy uczniów klas od II do VIII do wzięcia udziału w konkursie. Tegoroczna edycja matematycznego Kangura odbędzie się 21 marca 2024 roku o godzinie 8:00.
Koszt uczestnictwa w konkursie wynosi 16 zł.
Wpłaty należy dokonać do dnia 20 stycznia 2024 roku u wychowawcy ( klasy II i III)

lub u nauczyciela matematyki (klasy IV – VIII)
Regulamin konkursu, zgoda rodziców na udział w konkursie oraz przykładowe zadania dostępne są na stronie:
www.kangur-mat.pl

 

 

 

Każdy uczestnik Konkursu Kangur Matematyczny 2024 otrzyma tangram chiński.

 

Skip to content