Dyrektor szkoły informuje, że w dniach: 29.04.2019 ( poniedziałek), 30.04.2019 (wtorek), 2.05.2019 (czwartek) nie ma zajęć lekcyjnych

Dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu, zaplanowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7:00 – 15:00.

Miejscem rozpoczęcia dyżuru jest świetlica w budynku D – II piętro.

Powrót do pełnego funkcjonowania szkoły – od poniedziałku – 6 maja 2019 r.

Dyrektor szkoły
Andrzej Brychcy

Skip to content