KOMUNIKAT!
 
W dniach 14-15-16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek) uczniowie klas 8 przystępują do egzaminu ósmoklasisty.
W tych dniach nie ma zajęć lekcyjnych, nie są wydawane obiady.
Dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu, zaplanowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 6:40-16:40.
Skip to content