Aktualności

Komunikat dyrektora szkoły w/s wyżywienia. 15.08.2021r.

Szanowni rodzice.
Informuję, iż warunkiem korzystania z wyżywienia w nowym roku szkolnym 2021/2022 jest:

  1. Złożenie w sekretariacie szkoły deklaracji korzystania ze stołówki tj. (załącznik nr 1 do Regulaminu stołówki) do pobrania ze strony szkoły lub w sekretariacie.
  2. Dokonanie wpłaty przelewem na rachunek bankowy:

34 1020 5402 0000 0702 0248 7155

(Tytuł wpłaty: Nazwisko i imię ucznia, klasa, miesiąc).

  1. Termin złożenia deklaracji i wpłaty.
    1. oddział przedszkolny wpłata  154,00zł (22dni x7zł.) do 28.08.2021. Wyżywienie od 1.09.2021r. do 30.09.2021r.
    2. klasy I-VIII wpłata 85,00zł (17 dnix5zł) wpłata do 3.09.2021. Wyżywienie od 8.09.2021r. do 30.09.2021r.

Dyrektor szkoły Andrzej Brychcy


Dokumenty:

Skip to content