Aktualności

” KOSMETYKI DLA SENIORA- PODZIĘKOWANIE

         
„Każdy ma  coś, co może ofiarować innym”
           Te słowa Barbary Bush mogą być mottem naszej akcji, gdyż zwróciliśmy się z prośbą o kosmetyki i środki czystości, czasami niewykorzystane i niepotrzebne. Są one bardzo potrzebne podopiecznym Hospicjum Domu Seniora przy parafii Świętego Józefa Oblubieńca. Rozmiar ofiarności wszystkich darczyńców przerósł nasze oczekiwania- zebraliśmy dużą ilość środków czystości, najczęściej nowych, które przekazaliśmy do Hospicjum.
            Kierownictwo Ośrodka Integracji Społecznej, ks. Proboszcz Leszek Kazimierczak oraz przede wszystkim pensjonariusze Domu Seniora kierują serdeczne podziękowania do wszystkich, którzy wzięli udział w akcji- darczyńcom, wolontariuszom oraz Dyrekcji naszej Szkoły. 
 Organizatorzy akcji- katecheci.”
Skip to content