Aktualności

„Na przerwie razem”

Projekt „Na przerwie razem” jest autorskim programem Biura Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Głównym jego celem jest zmniejszenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, poprzez wsparcie szkoły w budowaniu jej pozytywnego klimatu.

Wg badań, pozytywny klimat szkoły ma wpływ na ograniczenie występowania u dzieci i młodzieży zachowań ryzykownych, takich jak: używanie substancji psychoaktywnych, przemoc, zaburzenia zachowania, wagary, wykroczenia i przestępstwa, ryzykowne zachowania seksualne.

W ramach projektu szkoła otrzymała:

  • wielkoformatowe kolorowe naklejki podłogowe do gier i zabaw rówieśniczych, którymi zostały wyklejone korytarze szkolne
  • naklejki ścienne i schodowe z hasłami, które motywują i wspierają uczniów,
  • kolorowe siedziska – pufy ułatwiające uczniom interakcje z rówieśnikami,
  • kartonowe stojaki z ulotkami z informacjami o miejscach pomocy
    i profilaktycznego wsparcia.

Projekt „Na przerwie razem” został sfinansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Mieście Zielona Góra.

Skip to content