Aktualności

POZNAJEMY CIEKAWE ZAWODY…

 

Uczniowie klas trzecich wzięli udział w zajęciach czytelniczych w bibliotece szkolnej. Uczestnicy przedstawiali swoje wiadomości o pracy strażaka, lekarza, policjanta i kierowcy zdobyte w oparciu o książki popularnonaukowe. Podczas zajęć brali udział w zabawach dydaktycznych, kolorowali obrazki, na których znajdowali się   przedstawiciele wymienionych zawodów i wskazywali ich cechy charakterystyczne. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom, książkę i niespodziankę.

Skip to content