Aktualności

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia przebywającym w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ, wewnętrznymi uregulowaniami szkoły w związku z COVID-19

Skip to content