Aktualności

Przerwa na czytanie- podsumowanie

W IV Międzynarodowej edycji PRZERWY NA CZYTANIE w 2023 r. czytało 563 800 osób z Polski i świata! We wszystkich ośmiu edycjach akcji wzięło udział prawie 2
MILIONY OSÓB, a dokładnie 1 826 384 osoby. W 2023 r. do akcji zgłosiły się 2982 placówki (więcej niż w zeszłym roku). Pobito rekord w liczbie placówek biorących udział w tegorocznej akcji tj. 2815 instytucjach w Polsce i 27 innych państwach. Prawie podwoiła się liczba uczestniczących placówek zagranicznych, w 2023 r. były to 84 palcówki. Cieszymy się z każdej jednej osoby, która dzięki akcji polubiła czytanie, która zmieniła zdanie na temat książek, która przyszła pierwszy
raz do biblioteki, która zabrała książkę do dalszego czytania w domu. To jest największy sukces akcji, który jest niemierzalny, a który mamy wielką nadzieję przyniesie owoce w przyszłości.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję!

Koordynator akcji:
Anna Giniewska
Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim

Skip to content