Aktualności

Regulamin konkursu RYZYK FIZYK

Konkurs fizyczny pt. RYZYK FIZYK

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII

Cele:

1. budzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi

2. uświadomienie, że fizyka tak naprawdę towarzyszy nam w każdym momencie naszego życia

3. rozwijanie umiejętności gromadzenia informacji

4.kształtowanie umiejętności wykorzystywania praw fizycznych i zjawisk fizycznych w życiu codziennym

Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy do 23.03.2018r.

Uczniowie w zespołach 2-3 osobowych budują zabawkę, której działanie wyjaśniają wykorzystując zjawiska i prawa fizyczne.

Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.

Praca z pierwszego etapu ma zawierać

1. stronę tytułową (nazwa zabawki, imiona i nazwiska członków zespołu i klasę)

2. rysunek schematyczny lub fotografię wykonanej zabawki z opisem zawierającym

– użyte materiały

– opis działania uwzględniający prawa i zjawiska fizyczne

3. wykonaną zabawkę

Etap drugi w maju

1.Uczniowie prezentują swoje prace przed komisją. Każdy członek zespołu otrzymuje tyle samo punktów za prezentację.

2. Indywidualnie rozwiązują zadania problemowe, rachunkowe dot. materiału przerobionego na lekcjach fizyki do terminu etapu drugiego.

Komisja konkursowa sumuje punkty zdobyte w etapie pierwszym i etapie drugim, a potem wyłania zwycięzców.

Uwaga:

zabawki wykonane przez uczniów zostają w szkole jako pomoce dydaktyczne

Za zaangażowanie przewidziane są oceny celujące z aktywności.

Skip to content