Droga Wspólnoto SP18. Zakończyliśmy naszą świąteczną pomoc potrzebującej Rodzinie.

Szlachetna paczka ma w sobie piękne cechy, które odkrywamy w trakcie jej robienia – bezinteresowność, otwarcie się na potrzeby innych, ofiarowanie swojego czasu, dzielenie się tym co mamy.

Za Wielkie Serce dziękujemy.

Skip to content