Aktualności

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPÓW WOJEWÓDKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

 

DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ZAKWALIFIKOWALI SIĘ:

FIZYKA
1. Dominka Bukowska
2. Rafał Sobolewski

JĘZYK ANGIELSKI
1. Rafał Sobolewski
2. Hubert Jarowicz

CHEMIA
1. Dominika Bukowska

BIOLOGIA
1. Dominika Bukowska

JĘZYK POLSKI
1. Dominika Bukowska

MATEMATYKA
1. Rafał Sobolewski
2. Miłosz Macur
3. Michał Ważny

HISTORIA
1. Michał Ważny

Skip to content