W dniu 9 czerwca 2023 r. (piątek) nie ma zajęć lekcyjnych. Dla uczniów klas 1-3, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu, zaplanowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 6:40-16:00.

Miejscem rozpoczęcia dyżuru jest świetlica z budynku D – II piętro.

Skip to content