Termin wpłaty na obiady za m-c styczeń 2024 do 5.01.2024

Kwota:
Klasy I – VIII kwota 154,00 zł (22 dni x 7zł).
Oddział przedszkolny 198,00zł ( 22 dni x 9 zł).
Proszę o niepomniejszanie wpłat za obiady.
Zwroty za odpisy będą zwracane w kolejnym miesiącu na konto z którego była dokonana wpłata
Przelew na rachunek bankowy: 34 1020 5402 0000 0702 0248 7155 podając imię, nazwisko, klasa, miesiąc.

Prosimy o terminowe wpłaty!

Skip to content