Aktualności

Wpłaty na obiady – marzec

Opłata za obiady za miesiąc marzec wynosi 110 zł.
Kwota ta obejmuje wyżywienie w dniach 2 – 31 marca br.
Wpłat można dokonywać w dniach: 24 – 29 lutego br. na konto nr:

34 1020 5402 0000 0702 0248 7155
W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę
Prosimy o przestrzeganie terminów oraz kwoty wpłat.
Przypominamy o możliwości zgłoszenia odpisu

w przypadku nieobecności dziecka

 Przypominamy, że rezygnację z obiadów należy zgłosić w formie pisemnej, sam fakt nieopłacenia obiadów nie wystarczy.
Informacje dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej można uzyskać pod adresem: http://sp18.zgora.pl/dla-rodzicow/stolowka-szkolna/  „Regulamin stołówki” lub w świetlicy szkolnej (tel. nr: 68 455 77 72)

Skip to content