Aktualności

WYDAWANIE ŚWIADECTW UCZNIOM NIEOBECNYM NA ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

WYDAWANIE ŚWIADECTW UCZNIOM NIEOBECNYM NA ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1. ŚWIADECTWO MOŻE ODEBRAĆ UCZEŃ, JEGO RODZIC LUB INNA OSOBA PEŁNOLETNIA POSIADAJĄCA UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU.

2. ŚWIADECTWA BĘDĄ WYDAWANE W SEKRETARIACIE SZKOŁY W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 26 – 30 CZERWCA 2023 W GODZINACH 9:00 – 12:00,

 28 – 31 SIERPNIA 2023 W GODZINACH 9:00 – 12:00.

Skip to content