Aktualności

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

W dniach: 27-28-29 grudnia 2017 r. (środa, czwartek, piątek) nie ma zajęć lekcyjnych.
Dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu, zaplanowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 6:40 – 15:40.
Miejscem rozpoczęcia dyżuru jest świetlica w budynku D – II piętro.
Ze względów organizacyjnych prosimy rodziców, których dzieci będą korzystały z wyżej wymienionych zajęć o przekazanie wychowawcy klasy informacji, w jakie dni dziecko będzie
w szkole.
Informację należy przekazać do wtorku – 19 grudnia 2017 r.

Skip to content