Ogłoszenia

Uwaga Rodzice

Szanowni Rodzice!!!

Przypominamy, że zgodnie z § 3 pkt. 2 Regulaminu stołówki szkolnej warunkiem korzystania przez dziecko ze stołówki jest uiszczenie opłaty za obiady i złożenie stosownej deklaracji.

W związku z tym prosimy o niezwłoczne wypełnienie i dostarczenie ww. deklaracji (druk do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie).

Skip to content