Aktualności

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW- ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU!

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ODBĘDZIE SIĘ
W ŚRODĘ – 3 LIPCA 2024 r. WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

..: Harmonogram :..

UWAGA!

ZAŚWIADCZENIE MOŻE ODEBRAĆ UCZEŃ, JEGO RODZIC LUB INNA OSOBA PEŁNOLETNIA POSIADAJĄCA UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU,

WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM ABSOLWENT OTRZYMUJE DWIE JEGO KOPIE POŚWIADCZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.

   
page1image19657312 page1image19657520 page1image19657728 page1image19657936 page1image19658144page1image19658352
Skip to content